Je to problém?


Otázky a odpovědi

1

Mladé ženy vždy odejdou na rodičovskou dovolenou

Mladé ženy vždy odejdou na rodičovskou dovolenou

Ne všechny ženy aspirují na mateřství. Zaměstnavatel navíc může zvolit, zda pro něj rodičovství (ne)bude představovat problém.

2

Vzdělané ženy dostávají stejně peněz jako vzdělaní muži

Vzdělané ženy dostávají stejně peněz jako vzdělaní muži

Zaměstnavatelé se domnívají, že ženy jsou méně vzdělané. Ve skutečnosti tomu tak ale není - 60% absolventů vysokých škol v ČR jsou ženy. Čím více ženy vzdělanější jsou, tím více se rozdíly prohlubují.

3

Muž musí vydělávat více, živí přeci rodinu

Muž musí vydělávat více, živí přeci rodinu

Pokud žena vydělává o 22 % méně než muž, přijde rodina průměrně až o 75 000 Kč ročně - to už je pěkná dovolená, ženy samoživitelky navíc musí rodinu zaopatřit samy.

1

Ženy a muži pracují v různě ohodnocených odvětvích

Ženy a muži pracují v různě ohodnocených odvětvích

Ano, to je pravda. Často je ale samotná volba jednotlivců na trhu práce ovlivněna představami o odlišném postavení a profesním uplatnění žen a mužů.

2

Schopná a průbojná žena může vždy dosáhnout lepší pozice

Schopná a průbojná žena může vždy dosáhnout lepší pozice

Naše pozice na trhu práce není ovlivněna jen individuální píli a snahou. Existují určité „neviditelné“ bariéry, které zabraňují ženám v kariérním postupu (tzv. skleněný strop).

3

Veřejný sektor odměňuje spravedlivě podle tabulek

Veřejný sektor odměňuje spravedlivě podle tabulek

Ženy v České republice vydělávají oproti mužům méně bez ohledu na to, zda pracují ve veřejném nebo soukromém sektoru.

4

U odlišných pozic se plat logicky liší

U odlišných pozic se plat logicky liší

Stejně tak se liší i zastoupení žen a mužů v těchto pozicích. „Neviditelné“ mechanismy skleněného stropu a skleněného výtahu působí pro muže a ženy jinak.

1

Co je gender pay gap?

Co je gender pay gap?

Jedná se o platovou mezeru, která vyjadřuje rozdíl mezd mezi muži a ženami v procentech mezd mužů.

2

Od doby našich babiček se toho hodně změnilo

Od doby našich babiček se toho hodně změnilo

Ve skutečnosti se výše platů žen téměř nezměnila. Ženy v ČR již od 90. let pobírají téměř o jednu čtvrtinu nižší průměrnou mzdu ve srovnání s průměrnou mzdou mužů.

1

Jaké má nerovné odměňování dopady?

Jaké má nerovné odměňování dopady?

Následkem nižšího výdělku žen v produktivním věku mají ve stáří nižší důchody. Jsou více ohroženy rizikem chudoby.

2

Nerovné odměňování se týká pouze žen

Nerovné odměňování se týká pouze žen

Nerovné odměňování se týká nás všech. Všichni máme matku, babičku, kamarádku, možná sestru, manželku, partnerku. Skutečně se nás to netýká?

1

Práce vykonávána ženami je nedoceněna

Práce vykonávána ženami je nedoceněna

Práce, kterou vykonávají ženy je často automaticky považována za méně prestižní nebo za odraz „přirozených ženských schopností“, ne jejich kvalifikace.

2

Ženy se častěji ujímají důležitých neplacených úkolů jako péče o domácnost

Ženy se častěji ujímají důležitých neplacených úkolů jako péče o domácnost

Péče a práce spojena s chodem domácnosti je mnohem častěji záležitostí žen nežli mužů. Tato práce však není finančně ohodnocena.

3

Čím je způsobeno nerovné odměňování (GPG)?

Čím je způsobeno nerovné odměňování (GPG)?

Částečně jde o vědomou diskriminaci (cca 25-50%), částečně o důsledek péče o dítě (cca 25%), dále vliv koncentrace žen a můžu v rozdílných pracovních sférách (cca 25%) a rozdíl ve vzdělání (cca 5%).