Je to problém?


Otázky a odpovědi

3

Veřejný sektor odměňuje spravedlivě podle tabulek

Odměňování ve veřejném sektoru je významněji regulováno za pomocí indikativů pro danou pracovní pozici, tzv. platových tabulek. Přesto v letech 2008 až 2013 dosahoval GPG pro tuto sféru ekonomiky více než 20 %. Ve stejném období se ovšem podařilo snížit mzdový rozdíl v soukromém sektoru z 26,1 % na 22,7 %.

Měření platové mezery mezi muži a ženami (tzv. GPG) neprobíhá v tomto případě na základě hodinových mezd (ty jsou tabulkové), ale ročního výdělku. Zde se projevuje vliv nepravidelné a nenárokové složky mzdy (příplatky a odměny), která prohlubuje platovou mezeru [Eurostat 2014]. Tzv. tabulkové platy tedy nedokážu zabránit existenci platové mezery.

Zpět na téma trh práce