Je to problém?


Otázky a odpovědi

1

Práce vykonávána ženami je nedoceněna

V profesích, kde dominují ženy, je jejich práce často považována za méně hodnotnou. Panuje přesvědčení, že práce vykonávaná ženami nevyžaduje tolik kompetencí. Práce žen je tak obecně devalvována a následně také méně ekonomicky ohodnocena. Například fyzická práce, kterou obvykle vykonávají muži, je běžně placena lépe než fyzická práce, kterou zastávají ženy: pracovnice na pozici pokladní v supermarketu si vydělá méně než skladník. Často platí, čím větší početní převaha žen v určitém odvětví, tím menší pat a opačně, čím méně mužů v jinak ženském sektoru, tím větší pobírají plat. „Například v profesích, jako je úklid, kde převažují ženy, vydělávají ženy obvykle méně než muži, kteří mají srovnatelné dovednosti v profesích, kde dominují sami, např. ve svozu odpadu.“ Jedním z hlavních důvodů je fakt, že práce vykonávána ženami je nahlížena spíše jako odraz jejich „přirozeně ženských vlastností“ než odraz jejich kompetence, kvalifikace a získané profesní dovednosti. Typicky je tomu tak ve zdravotnictví, například zdravotní sestra si vydělá méně než zdravotní technik, přestože oba mají srovnatelnou kvalifikaci, ale také z oblasti péče a školství. Zajímavým faktem je, že pozice sekretářky, byla v minulosti výsostnou pozicí mužů (pod názvem tajemník), která se těšila velmi vysoké prestiži. S nástupem psacích strojů a celkovým rozmachem kancelářské práce (ztráta exkluzivity) tuto pozici muži opouštějí a vzniká pozice sekretářka, jako ženská pozice.

Zdroje: Connel, R. Gender. Cambridge, Malden: Polity Press. Evropská komise. 2014. Jak odstranit platovou nerovnost mezi ženami a muži v Evropské unii [PDF]. Lucemburk: Úřad pro publikace Evropské unie.

Zpět na téma příčiny