Je to problém?


Otázky a odpovědi

3

Muž musí vydělávat více, živí přeci rodinu

Muž jako živitel rodiny a žena pečovatelka, to je rozdělení rolí, které platilo především v minulém století. Samozřejmě, že může fungovat i dnes a není na něm nic špatného. Zůstává na každé rodině, aby si nastavila, co jí funguje a vyhovuje. Je však nutné, aby byl plat skutečně odměnou za vykonanou práci, nikoliv za předpokládaný výkon role živitele.

Statistiky uvádějí, že více než polovina manželství v ČR skončí rozvodem. Část rodičů tak nevychovává děti společně, ale sami coby samoživitelé. Většina z nich jsou přitom ženy. Nejen z toho tedy vyplývá, že příjem je pro ženu stejně potřebný, jako pro muže.

Zpět na téma stereotypy