Je to problém?


Otázky a odpovědi

1

Mladé ženy vždy odejdou na rodičovskou dovolenou

Životní volby mladých žen se nemusí nutně spojovat s rodinným životem. Je proto nesprávné předpokládat, že všechny mladé ženy odejdou v krátkém čase na mateřskou/rodičovskou dovolenou, případně, že budou chtít využít její plnou délku (3 - 4 roky). Ženy, pokud jim to zaměstnavatel umožní, častokrát mají zájem využívat zkrácené úvazky, aby se co nejdříve mohly znovu zapojit do pracovního procesu.

Stejně tak je důležité zajištění péče o děti. Ať už se jedná o rozdělení starostí mezi partnery/manžele, nebo zajištění ze strany zaměstnavatele např. firemní školka. Pokud je firma vůči zaměstnankyním vstřícná, nepřijde o kvalifikovanou pracovnici a nevynaloží tak zbytečné náklady na zaškolování náhrady.

Zpět na téma stereotypy