Je to problém?


Otázky a odpovědi

1

Ženy a muži pracují v různě ohodnocených odvětvích

Ženy a muži na trhu práce působí častěji v různých odvětvích a profesích - tento jev je nazýván jako horizontální genderová segregace na trhu práce. Často je samotná volba jednotlivců na trhu práce ovlivněna představami o odlišném postavení a profesním uplatnění žen a mužů. Pokud pracují ve stejném odvětví na stejné pozici a stejně dobře, měli by být ohodnoceni rovně. Feminizované profese jsou dlouhodobě podhodnocené.

FEMINIZOVANÉ PROFESE = profese, kde významně převažují ženy V ČR to jsou (ČSÚ, 2013):

  • Úřednice
  • Pracovnice ve službách a prodeji
  • Pomocné a nekvalifikované pracovnice

MASKULINIZOVANÉ PROFESE = profese, kde významně převažují muži V ČR to jsou (ČSÚ, 2013):

  • Řemeslníci a opraváři
  • Obsluha strojů, montéři
  • Zákonodárci a řídící pracovníci
Zpět na téma trh práce