Kontakty


Organizace

Genderové informační centrum NORA, o.p.s. www.gendernora.cz
Kancelář veřejného ochránce práv www.ochrance.cz

Realizační tým

Manažerka projektu – Mgr. et Mgr. Kateřina Hodická (GIC NORA) katerina.hodicka@gendernora.cz
Odborná garantka – Mgr. et Mgr. Zuzana Ondrůjová (KVOP) zuzana.ondrujova@ochrance.cz
Genderová specialistka – Mgr. Jana Válková (GIC NORA) jana.valkova@gendernora.cz
Koordinátorka kampaně – Bc. Michaela Mořická (GIC NORA) michaela.moricka@gendernora.cz
PR manažerka – Bc. Markéta Horáková Lazarová (GIC NORA) m.horakova.lazarova@gendernora.cz
Editorka sborníku – Mgr. Blanka Plasová, Ph.D. (GIC NORA) blanka.plasova@gendernora.cz
Grafik – Jiří Janíček (GIC NORA)