Je to problém?


Otázky a odpovědi

2

Ženy se častěji ujímají důležitých neplacených úkolů jako péče o domácnost

Péče a práce spojena s chodem domácnosti je mnohem častěji záležitostí žen nežli mužů. Jde např. o úkoly spojené s péčí o děti nebo jiné závislé osoby. Žen se mnohem častěji týká tzv. fenomen sendvičové generace – jde o osoby, které „…se nacházejí v průsečíku požadavků několika rolí. Těmi jsou role rodiče podporujícího své děti, role dcery nebo syna pečujících o rodiče své anebo svého partnera a role ekonomicky aktivního člověka. Osoba v konstelaci těchto tří rolí je vystavena konkurujícím si nárokům rolí na čas a peníze…“ [Brody in Šindelář 2014: 31]. Na trhu práce je pak projevem mimo jiné skutečnost, že více než třetina žen, ve srovnání s desetinou mužů v EU pracuje na částečný úvazek. Pro srovnání: Pracující muž stráví neplacenou péčí o jinou osobu či domácími pracemi v průměru necelých 9 hodin týdně, zatímco pracující žena na stejnou činnost vynaloží více než 26 hodin, tedy téměř 4 hodiny denně.

Zdroje: Evropská komise. 2015. „Den rovného odměňování mužů a žen: Rozdíl v platech mužů a žen v ČR je stále 22,1 %.“ Evropská komise. Evropská komise: Zastoupení v České republice [online]. Dostupné z: http://ec.europa.eu/ceskarepublika/news/151030_rovne_odmenovani_muzu_zen_cs.htm Eurofound. 2013. Women, men and working conditions in Europe [online]. Luxembourg: Publications Office of the European Union. Dostupné z: http://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef1349en.pdf Šindelář, Michal. 2014. „Sendvičová konstelace a well-being člověka: vhled do českého terénu.“ Sociální studia 2014 (3): 31–49.

Zpět na téma příčiny