Je to problém?


Otázky a odpovědi

2

Vzdělané ženy dostávají stejně peněz jako vzdělaní muži

Na trhu práce se můžeme setkat s paradoxní situací, kdy navzdory faktu, že ženy dosahují průměrně vyššího vzdělání (typicky ženské profese vyžadují častěji vzdělání střední s maturitou nebo vysokoškolské) [Jarkovská, Lišková, Šmídová 2010], toto vzdělání nevede (z velké části vlivem menši prestiže typicky ženských zaměstnání) ke stejnému platovému ohodnocení ve srovnání s mužským protějškem, tomu stačí pro dosažení stejného platu ve srovnání s ženou o jeden až dva stupně nižší vzdělání [ČSU 2015].

Měsíční příjem podle vzdělání

Zdroj:

  • ČSÚ. 2015. Podíly zaměstnanců, placený čas a hrubé měsíční mzdy podle vzdělání a pohlaví [online]. Praha: ČSÚ [cit. 27.10.2015]. Dostupné z: https://www.czso.cz/documents/10180/20568755/11002615A04.pdf/bb371070-eb19-43cd-b2b3-01d97cfae0a4?version=1.0
  • Jarkovská, L., K. Lišková, I. Šmídová. 2010. S genderem na trh: rozhodování o dalším vzdělávání patnáctiletých. Praha: SLON
Zpět na téma stereotypy