Je to problém?


Otázky a odpovědi

3

Čím je způsobeno nerovné odměňování (GPG)?

Z třetiny až z poloviny je nerovné odměňování (GPG) způsobeno přímou diskriminací. To znamená, že se zaměstnavatel vědomě rozhodne dát ženě nižší plat. Další třetinu tvoří rozdílná doba pracovní zkušenosti. Ženy většinou odejdou na rodičovskou dovolenou. Po dobu, kdy pečují o děti, nevydělávají. Během té doby nemůžou rozvíjet svoji kariéru jako muži a často ztrácí přehled o svém oboru. Po návratu tak často začínají od začátku nebo musí změnit své povolání. Necelá třetina je způsobena horizontální a vertikální segregací na trhu práce. Ženy a muži dominují jiným odvětvím. Feminizované profese jsou obecně podhodnocené. Muži bývají častěji ve vedoucích pozicích. Pro ženy je obtížnější se do nich dostat kvůli skleněnému stropu (viz dále). Pouze 5 % je způsobeno formálním rozdílem ve vzdělání.

Vohlídalová (2006) uvádí, že u mladých žen, bez ohledu na jejich aspirace, zaměstnavatel automaticky předpokládá konflikt rodinného a pracovního života. „Mužská pracovní síla bývá mnohdy ve srovnání s ženskou považována za apriorně kompetentnější, stabilnější, perspektivnější a výkonnější, a to bez ohledu na skutečné individuální schopnosti …“ (Čermáková in Vohlídalová, 2006: 27). Děje se tak navzdory faktu. Že ženy nevykazují rezervovanější postoj k zaměstnání oproti mužům.

Zpět na téma příčiny