Je to problém?


Otázky a odpovědi

1

Co je gender pay gap?

Gender pay gap [čti: džendr pej gep] můžeme do češtiny volně přeložit jako mzdový rozdíl způsobený pohlavím. Zkracuje se také jako GPG [čti: dží pí dží]. V EU mají ženy v průměru o 16 % nižší mzdu, v České republice je rozdíl ještě výraznější: jedná se téměř o čtvrtinu (22%).

Eurostat [2014] definuje gender pay gap jako poměr průměrů hrubých hodinových výdělků placených zaměstnancům ženského a mužského pohlaví ve věku 15-64 let, kteří pracují nejméně 15 hodin týdně, zahrnující všechny sektory a velikosti podniků.

Zpět na téma gender pay gap