Úspěchy projektu

30. června 2016 byl ukončen projekt „Pozor na rozdíly v odměňování žen a mužů!“, který realizovalo společně Genderové informační centrum NORA, o.p.s. a Kancelář veřejného ochránce práv. Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.

K zásadním výstupům projektu patřila mezinárodní konference k nerovnému odměňování žen a mužů, která se uskutečnila 22. ledna 2016 v prostorách KVOP za účasti 6 mezinárodních expertek na uvedenou tematiku. Přehled většiny konferenčních vystoupení je uveden v česko-anglickém sborníku z konference.

Během projektu se realizační tým setkával ve všech krajských městech se studenty a studentkami středních škol a také s nejširší veřejností. Na těchto setkáních realizátoři přítomné informovali o stavu nerovného odměňování žen a mužů v České republice, o příčinách tohoto fenoménu i o tom, jak se České republice v oblasti GPG daří ve srovnání s jinými zeměmi Evropské unie.

V krajských městech se uskutečnily také kulaté stoly se zástupci a zástupkyněmi odborových svazů, inspektorátů práce, hospodářských komor, médií, úřadů práce, soukromé sféry (většinou odborníci a odbornice na rozvoj a řízení lidských zdrojů) či neziskových organizací. Součástí kulatých stolů byla moderovaná debata, během níž zúčastněné osoby hledaly možné způsoby snižování rozdílů v odměňování žen a mužů v kontextu České republiky. Výstupem z kulatých stolů je poziční dokument k tematice nerovného odměňování žen a mužů v ČR.

Naše organizace také využila možnosti zúčastnit se studijní cesty do Norska organizované Nadací Open Society Fund Praha ve dnech 5.-7. dubna 2017. Více informací o cestě zde. O předchozí studijní cestě za polární kruh se můžete dočíst zde. Obě studijní cesty se uskutečnily díky finanční podpoře z Fondu bilaterální spolupráce z programu Dejme (že)nám šanci.

V rámci projektu vzniklo také 8 krátkých videospotů, ve kterých se známé osobnosti České republiky vyjadřují k tématu nerovného odměňování žen a mužů.