Jak vnímáme rovnost mužů a žen?


Poprosili jsme známe osobnosti, aby nám řekli své zkušenosti s rovností nebo nerovností mužů a žen. S kým se v názorech a zkušenostech nejvíce ztotožňujete vy?

Martin Evžen Kyšperský

Je lepší žít ve světě, ve kterém nikdo nikoho nediskriminuje.

Kateřina Tučková

Muži byl vyplacen dvojnásobný honorář jenom proto, že tu odvahu měl.

Anna Štěpánková

Aby byla žena oceněna, musí vždycky udělat něco víc, než muž.

Antonín Kratochvíl

Ženy pracují zrovna tak tvrdě jako chlapi.

Kateřina Valachová

Mně přijde, že všichni to ví a všichni se s tím smířili.

Michal Viewegh

Odměňována by měla být schopnost, erudice, invence. Nikoliv pohlaví.

Petr Bouchal

Ženy to mají těžší, protože se vrací po mateřské.