Mezinárodní konference k nerovnému odměňování žen a mužů


22. 01. 2016, 09:00, Kancelář veřejného ochránce práv, Brno

Mezinárodní konference s českými i zahraničními expertky a expertkami.

Ve spolupráci s Kanceláří veřejného ochránce práv pořádáme mezinárodní konferenci k tématu nerovného odměňování žen a mužů. Na akci vystoupí zahraniční i čeští experti a expertky. Problému se dotknou z pohledu práva, zaměstnavatelů i jiných sociálních partnerů a představí možnosti řešení včetně příkladů dobré praxe.

Prezentace vystupujících si můžete stáhnout zde:

Záznam celé konference pro nás natočil Motiv P.

 • Můžete jej shlédnou zde

Program konference:

9.00 – 9.30 Úvodní slovo Anna Šabatová, veřejná ochránkyně práv Kateřina Smejkalová, Friedrich Ebert Stiftung Robert Basch, Nadace OSF Praha Jana Maláčová, Ministerstvo práce a sociálních věcí

9.30 – 9.50 Představení projektu “Pozor na rozdíly v odměňování žen a mužů!” Kateřina Hodická, GIC NORA Jana Válková, GIC NORA a FSS MU

9.50 – 10.15 „Pomalá konvergence v odměňování žen a mužů. Empirické důkazy z Norska“ Kjersti Misje Østbakken, Institute for Social Research, Norsko

10.15 – 10.40 „Nerovné odměňování žen a mužů v Rakousku: výzvy a iniciativy“ Eva Maria Burger, Bundesministerium für Bildung und Frauen, Rakousko

Diskuse

11.00-11.15 Přestávka na kávu

11.15 – 12.45 Panelová debata právní aspekty GPG, moderuje Zuzana Ondrůjová, Kancelář veřejného ochránce práv

 • Barbara Havelková, University of Oxford, Velká Británie
 • David Kosař, Právnická fakulta Masarykovy univerzity
 • Karel Šimka, Nejvyšší správní soud ČR
 • Pavla Špondrová, právnička a genderová expertka

12. 45 – 13.45 Oběd

13.45 – 14.10 “Úvaha o rovnosti v různosti” Kateřina Šimáčková, soudkyně Ústavního soudu ČR

14.10 – 14.30 „Jak vytvořit případ k rovnému odměňování – učíme se ze zkušeností těles rovného zacházení“ Katerine Steinfeld, EQUINET - European Network of Equality Bodies, Belgie

14.30 – 14.50 „Proč by ženy měly dostávat méně? Zkoumání nerovného odměňování žen a mužů experimentálními metodami“ Katrin Auspurg, Ludwig Maximilians Universität München, Německo

Diskuse

15.15 -15.30 Přestávka na kávu

15.30 – 16.45 Paralelní debaty Panelová debata – možnosti řešení GPG, moderuje Jana Válková (GIC NORA a FSS MU)

 • Alena Křížková, Sociologický ústav AV ČR
 • Monika Ladmanová, Evropská komise
 • Jana Maláčová, Ministerstvo práce a sociálních věcí
 • Merle Paats, European Institute for Gender Equality
 • Lucia Zachariášová, Úřad vlády ČR

Panelová debata – pozice sociálních partnerů k GPG, moderuje Petr Pavlík (FHS UK)

 • Tomáš Ervín Dombrovský, LMC s r. o.
 • Michaela Chaloupková, ČEZ
 • Vít Samek, Českomoravská konfederace odborových svazů
 • Christina Stockfisch, Deutscher Gewerkschaftsbund, Německo

17.00 Ukončení konference