Pracovní snídaně


27. 04. 2016, 09:00, v salonku Hotelu Staré časy, Havlíčkova 1080,

Akce pro sociální partnery

Kulatý stůl k tématu nerovného odměňování žen a mužů je určen zástupcům/kyním zaměstnavatelů, hospodářských komor, podnikatelských svazů, odborů apod. Vítáme také všechny, kdo se o téma zajímají.

V rámci kulatého stolu se zaměříme na hledání způsobů, jak předcházet nerovnému odměňování žen a mužů v ČR. Na základě výstupů z analýzy dostupných dat a zpětné vazby od sociálních partnerů bude zpracován poziční dokument, který bude určen především klíčovým aktérům/kám z řad tvůrců/kyň politik, zástupců/kyň politických stran a médií.

Program:

  • Seznámíme vás s tvrdými daty i příklady z praxe. Nastíníme legislativní rámec i měkká doporučení. Materiály z příspěvků vám budou následně k dispozici.
  • Vystoupí zástupkyně Kanceláře veřejného ochránce práv a expertky z Genderového informačního centra NORA.
  • V závěru akce se uskuteční moderovaná diskuze na téma (ne)rovného odměňování žen a mužů.