Kulatý stůl Plzeň


05. 04. 2016, 14:00, Schwarzova 27, Plzeň (Oblastní inspektorát práce)

Akce (nejen) pro sociální partnery

Kulatý stůl k tématu nerovného odměňování žen a mužů je určen zástupcům/kyním zaměstnavatelů, hospodářských komor, podnikatelských svazů, odborů apod. Ale také všem, kdo se o téma zajímají.

V rámci kulatého stolu se zaměříme na hledání způsobů, jak předcházet nerovnému odměňování žen a mužů v ČR. Na základě výstupů z analýzy dostupných dat a zpětné vazby od sociálních partnerů bude zpracován poziční dokument, který bude určen především klíčovým aktérům/kám z řad tvůrců/kyň politik, zástupců/kyň politických stran a médií.

Program:

  • 14.00 Představení projektu
  • 14.05 Vystoupení zástupkyně Kanceláře veřejného ochránce práv – představení činnosti orgánu, úvod do tématu diskriminace, pohled práva na otázku GPG
  • 14.25 Vystoupení odbornice z GIC NORA, o. p. s. – představení výstupů výzkumu
  • 14.50 Moderovaná diskuze nad tématem nerovného odměňování žen a mužů
  • 16.00 Oficiální ukončení kulatého stolu