Přednáška o nerovném odměňování


14. 03. 2016, 15:00, Univerzita Hradec Králové

Přednáška pro studující i širokou veřejnost

Přednáška se koná na adrese Víta Nejedlého 573, Budova E, místnost E21 (2. patro).

Program

Úvod do tématu diskriminace, pohled práva na otázku nerovného odměňování žen a mužů

Cílem vystoupení je seznámit studentky a studenty s aktuální právní úpravou zákazu diskriminace se zaměřením na nerovné odměňování. Součástí bude navázání teorie na judikaturu Soudního dvora Evropské unie a propojení právní úpravy s realitou a praxí.

Přednášející

Zástupkyně Kanceláře veřejné ochránkyně práv

Mgr. Bc. Veronika Bazalová je absolventkou Právnické fakulty a Fakulty sociálních studií MU (obor psychologie) Masarykovy univerzity v Brně. Od roku 2014 pracuje na oddělení rovného zacházení Kanceláře veřejného ochránce práv. Zabývá se případy nerovného zacházení (diskriminace) a státní správou školství.

Představení výstupů výzkumu k tematice nerovného odměňování v ČR

Cílem přednášky je seznámit posluchače a posluchačky se stavem v oblasti nerovného odměňování žen a mužů v České republice v komparativní perspektivě a diskutovat příčiny tohoto jevu, jeho důsledky a možnosti řešení v evropském prostoru.

Přednášející

Zástupkyně FSS MU a GIC NORA, o.p.s.

Mgr. Jana Válková je absolventkou UHK a FSS MU v oboru sociální politika a sociální práce. Aktuálně působí jako odborná pracovnice na Institutu pro veřejnou politiku a sociální práci FSS MU, kde se zabývá výzkumem v oblasti trhu práce, politiky zaměstnanosti, rodinné politiky a obecněji analýzami sociálních politik genderovou optikou.