Kulatý stůl


11. 11. 2015, 13:00, Impuct Hub Praha

Akce pro sociální partnery

Kulatý stůl k tématu nerovného odměňování žen a mužů je určen zástupcům/kyním zaměstnavatelů, hospodářských komor, podnikatelských svazů, odborů apod.

V rámci kulatého stolu se zaměříme na hledání způsobů, jak předcházet nerovnému odměňování žen a mužů v ČR. Na základě výstupů z analýzy dostupných dat a zpětné vazby od sociálních partnerů bude zpracován poziční dokument, který bude určen především klíčovým aktérům/kám z řad tvůrců/kyň politik, zástupců/kyň politických stran a médií.

Program:

  • 13.00 Představení projektu
  • 13.05 Vystoupení zástupkyně Kanceláře veřejného ochránce práv – představení činnosti orgánu, úvod do tématu diskriminace, pohled práva na otázku GPG
  • 13.25 Vystoupení odbornice z GIC NORA, o. p. s. – představení výstupů výzkumu
  • 13.50 Moderovaná diskuze nad tématem nerovného odměňování žen a mužů
  • 15.00 Oficiální ukončení kulatého stolu